Vores historie

Vi har haft ejendomme i blodet lige siden vores grundlægger, den visionære iværksætter og landsretssagfører, Carl Emil Jensen, tog initiativ til nogle af 1950’ernes mest markante byggerier. Imperial bygningen ved Vesterport Station i København og Sheraton hotellet (nu Scandic) ved søerne i København er eksempler, og senere fulgte en lang række andre ejendomme i hele Danmark.

Med landsretssagførerens virketrang fulgte et naturligt behov for at administrere de mange ejendomme. Og så blev vi til. For C.E Jensen vidste, at ejendomsadministration var et område for specialister. Meget er ændret siden 1950’erne, men ikke det. Vi er i dag stadig højt specialiserede i at optimere administrationen og driften af vores kunders ejendomme.

Ved Carl Emil Jensens død blev C.E Jensens Fond etableret i 1986 og ejendomsadministrationen blev et forretningsområde under fonden. I 2007 blev CEJ A/S udskilt og etableret som et selvstændigt aktieselskab. Fonden er fortsat eneejer af CEJ.

CEJ dækker hele Danmark fra vores kontorer i København og Aarhus.

Landretssagfører Carl Emil Jensen, CEJ’s grundlægger