Kontakt os

Ejendomsinvestorer / Boligejendomme

CEJ-Kbh_Sluseholmen_6_modul

Sikker administration af boligejendomme

Med solid erfaring og spidskompetence er vi på forkant, når det gælder om at udnytte potentialer på boligejendomme.

Vi ser os selv som en aktiv medspiller, der gør jeres forretningsmål til vores. Vi er specialister, når det kommer til reguleringer efter en kompliceret lejelovning, der ofte ændrer sig, men også når der stilles nye krav om ansvarlighed og ESG. Vi sætter os grundigt ind i den seneste lovgivning og har et dybt kendskab til ejendommene, så vi kan være på forkant med juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning.

Sund drift skaber værdi

Med CEJ som administrator er du sikker på, at ejendommene altid er veldrevne.

En velholdt ejendom er noget, der giver tilfredse lejere. Vi anbefaler en fast driftsaftale, så du er sikker på, at ejendommen er vedligeholdt til punkt og prikke.

På den måde registrerer vi proaktivt, hvis der er forhold, som skal udbedres. I får en fast driftsleder tilknyttet, som kontrollerer, at alt vedrørende ejendommen er, som det skal være. Det giver ro at vide, at der både bliver taget hånd om akutte sager og det længere sigte.

 

Når det er godt at være som de andre

CEJ udarbejder driftsnøgletal på alle de ejendomme, vi administrerer, så vi kan agere, hvis tallene ser uhensigtsmæssige ud på den enkelte ejendom.

Vi har udviklet et værktøj, der samler og benchmarker data på alle de ejendomme, vi har i administration. På den måde kan vi se, hvis tallene afviger bemærkelsesværdigt fra lignende ejendomme med samme profil og alder. Vi sammenligner på parametre som fx abonnementer, renhold, vedligehold og vand- og varmeforbrug. Så vi hurtigt og proaktivt kan agere på afvigelser.

 

Undgå ubehagelige overraskelser

En vedligeholdelsesplan er det bedste værktøj til at komme på forkant med, hvilke opgaver der skal udføres hvornår for at skabe mest værdi.

Uanset om ejendommen er af ældre dato eller nybyggeri, skal den vedligeholdes. Med en opdateret vedligeholdelsesplan ved I, hvilke opgaver, der bør igangsættes først, og hvilke, der kan vente flere år ud i fremtiden. Og I kan lettere forudse og budgettere udgifterne i takt med, at værdien skabes – helt uden grimme overraskelser, når taget fx skal skiftes, eller der skal laves nye faldstammer.

Vi klarer ind- og fraflytningssyn

Mange udlejere vælger at overlade flyttesyn til CEJ. Vi fotodokumenterer lejemålets stand ved ind- og fraflytning, så I altid står stærkest muligt juridisk.

Vi kommer uenigheder mellem lejer og udlejer i forkøbet, når vi registrerer lejemålets stand ved ind- og fraflytning.

Se vores vejledende video om rengøring her:

Vores driftsledere laver grundige flytterapporter med fotodokumentation, så I kan bevise eventuelt mislighold.

Når en lejer flytter, sørger vi for at udarbejde en flytteafregning. Og vi klarer alt det praktiske; fx navneskilte og tildeling af nøgler og kælder-, loft- og depotrum. 

 

Værdiskabende renovering

Vi rådgiver i forbindelse med alle typer byggesager. Lige fra de første beslutninger, godkendelser og indhentning af tilbud til tilsynsførelse med håndværkere mv.

Skal ejendommen energieffektiviseres eller udvides med tagboliger, altaner eller lignende, så kan CEJ hjælpe.

I CEJ’s tekniske afdeling sidder et hold af kompetente medarbejdere uddannet i byggeteknik. Du har altid en ingeniør, arkitekt eller konstruktør lige ved hånden.

Facaderenovering af ejerforeningen H.C. Ørsteds Vej 25-27, vandt Renoverprisen 2021.

Vi leder alle typer bygge- og renoveringsopgaver og udfordrer løsningerne, så du får det bedste resultat og bruger færrest resurser selv.

 • Alene det seneste år har CEJ udført ca. 150 moderniseringer.

 • I samme periode har vi hjulpet med at udskifte ca. 2.000 vinduer.

Rapportering 100 % på jeres præmisser

En grundig og rettidig økonomisk rapportering er afgørende. Vi tilpasser os jeres krav, og får tingene til at ske.

I CEJ arbejder vi målrettet for vores kunders succes. Og har gjort det til vores ekspertise at tilpasse rapporteringen efter jeres krav og systemer.

I får en dedikeret kundechef og controller med på holdet, der hverken er bange for at tage ejerskab eller engagere sig helhjertet i opgaverne.

Vi sørger for, at alle tidsfrister bliver overholdt, og vi lever op til både danske og internationale regnskabsstandarder.

 • Vores controllere har en gennemsnitlig anciennitet på over seks år

 • Vi har 30 dedikerede økonomimedarbejdere i Aarhus og København

Vi kender juraen og ejendommene

CEJ er altid involveret og på forkant, når der bliver lavet ny lovgivning. Vi kender ejendommene i dybden, så vi kan give jer de bedste råd fra dag ét.

Juraen er fundamentet i CEJ. Så når det gælder, kan vi træde til i tide med viden på et foranderligt og komplekst område.

Vi kender jeres interesser og arbejder for at undgå omkostningstunge tvister ved domstolene og i Huslejenævnet, fx i forbindelse med byggesager.

Fordi vi kender ejendommene, er vi gode til at kæmpe for jeres interesser og sikre, at forudsætningerne er opfyldt for at nå et optimalt lejeniveau. 

 • Vi bidrager til brancheforeningen og Boligministeriet med praktisk viden, når der bliver udarbejdet ny lovgivning
 • Vores medarbejdere bliver løbende undervist i den nyeste lovgivning
 • Vi er eksperter i og har vundet 98 % af alle førte § 5.3-sager siden 2019
 • Vores medarbejdere er blandt branchens dygtigste og består bl.a. af 5 boligdommere og 4 huslejenævnsmedlemmer.

Effektiv udlejning

Vores erfarne medarbejdere i boligudlejning er specialister i at matche lejemål med de rette lejere.

Vi kommunikerer på lejerens præmis, og holder gerne fremvisninger udenfor normal arbejdstid og i weekender. På den måde hjælper vi med til at sikre en høj udlejningsprocent.

Som at være der selv

I CEJ driver vi udviklingen og tager gerne nye teknologier i brug, når det gælder om at undgå tomgang. Fremtidens lejemarked er stadig mere digitalt, og vi oplever, at flere lejere efterspørger digitale fremvisninger. Derfor tilbyder vi scan med vores Matterport-kameraer, der genererer en 3D-visning af lejemålet.

Det kan bruges som ekstra blikfang på CEJ Udlejning, eller sendes til potentielle lejere til brug for digital fremvisning. Fx hvis den boligsøgende er forhindret på grund af geografi, eller af andre årsager ikke har mulighed for at besigtige lejemålet ved fremmøde. 

 

Effektiv boligudlejningsplatform

CEJ Udlejning er en boligudlejningsplatform, med hvilken vi tilbyder vores udlejere målrettet og effektiv markedsføring af boliger.

Det er nemt og gratis for boligsøgende at bruge siden, som er opbygget i et brugervenligt design. Vi bruger professionelle fotos, digitale visualiseringsværktøjer, og korte svartider som middel til at få lejemålene hurtigt af hylden igen.

Sammen med jer finder vi den samarbejdsmodel, der passer bedst til jeres ønsker og portefølje. Men gå hellere på opdagelse på siden, og udforsk dine muligheder her.

 

Om CEJ Udlejning

CEJ’s udlejningsafdeling er en del af CEJ Ejendomsadministration, som i årtier har været anerkendt for høj kvalitet.

Vi er bevidste om det ansvar, der følger med, når det gælder om at forbinde lejere med deres nye hjem.

Derfor ser vi det som vores opgave at sikre fælles forståelse og realistiske forventninger i processen – både under indflytning og ved fraflytning.

Lad os sætte fokus på jeres behov. Kontakt udlejningschef Peter Bisgaard på pbi@cej.dk.

 • CEJ Boligudlejning lukker i gennemsnit to lejekontrakter om dagen
 • 90% af alle lejemål, CEJ administrerer, bliver genudlejet uden tomgang
 • Vi samarbejder med relokeringsvirksomheder, der forbinder internationale medarbejdere med boliger i Danmark
 • Annoncer med levende billeder får 80% flere visninger

Tæt kontakt. Også på distancen

For internationale investorer er CEJ den engagerede medspiller, der sikrer det fulde overblik.

Hos os falder ingen opgaver mellem to stole. I får en kundechef, der samler trådene og er jeres kontaktperson i hverdagen – det giver stabilitet i samarbejdet.

Med udgangspunkt i jeres målsætninger prioriterer vi sammen, tilpasser os jeres rapporteringskrav og systemer, samt lever op til krav til ansvarlige løsninger og certificeringer mv.

På den måde skaber vi værdi. Også på distancen.

CEJ har porteføljekunder i Sverige, Tyskland, England og Schweiz

Det handler om samarbejde og tilpasningsevne

I CEJ er vi vant til at arbejde med vores kunders Asset Management-funktioner. Vi tilpasser os jeres set up, så puslespillet går op for alle parter.

Vi har altid gode relationer med Asset Management-funktionerne hos vores kunder.

Erfaring har vist, at hvis vi fra start klarlægger mål, forventningsafstemmer og definerer de præcise ansvarsområder, har vi lagt kimen til et godt og effektivt samarbejde, og kan levere opgaven med optimal værdiskabelse.

 • Størstedelen af vores store udlejningskunder har egen Asset Management-funktion

 • CEJ har arbejdet integreret med Asset Management-funktioner siden 2011

Energi og miljøoptimering er et spørgsmål om vilje til forandring

Vi hjælper jer sikkert og trygt igennem de krav, der bliver stillet til ansvarlighed i jeres forretning, både nu og i fremtiden.

Bæredygtighed, grøn omstilling, miljørigtigt… Vi kalder det ansvarlighed. Ansvarlighed er en integreret del af vores forretning. Det kommer til udtryk i vores anbefalinger, valg af leverandører og materialer. Vi brænder for initiativer, der er ansvarlige, både i et energibesparende og økonomisk perspektiv. Fordi vi ved, at de to forhold altid går hånd i hånd.


Effektivt fra holdning til handling

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at bringe netop jeres holdning til handling. CEJ’s Energi- og Miljøafdeling hjælper med at få sat ord på ambitionen og lagt en strategi, som definerer jeres ESG-profil i årene, der kommer. Derefter omsættes den til konkrete indsatser og initiativer. Så vi er sikre på, at det hele både giver mening og værdi, og at det er realistisk.

Læs meget mere her

Effektiv udlejning

CEJ Udlejning skal sikre, at vores boligudlejere har gode kort på hånden, når det gælder om at vække interesse hos boligsøgende og minimere liggetider.

Med professionelle fotos, digitale visualiseringsværktøjer, og korte svartider, har vi sat fokus på at få vores kunders lejemål eksponeret for boligsøgende og etablere kontakt.

Det siger vores erhvervs­kunder:

”Generelt bare gode og solide leverancer, altid udspil til løsninger og grundlæggende erfarne.”

Ejendomsinvestor – CEJ Kundetilfredshedsanalyse, 2024

0 %

er trygge ved CEJ som ejendomsadministrator

0 %

synes, at deres administrator engagerer sig aktivt i alle opgaver

Vi gennemfører løbende omfattende kundetilfredshedsundersøgelser blandt vores kunder.

Få en Energi og Miljø-screening

CEJ har udviklet en Energi og Miljø-screening, hvor vi kortlægger ejendommens tilstand og potentialer.

Vores Energi og Miljø-screening er det bedste udgangspunkt for at få sat handlinger på jeres målsætninger i en styret og sikker proces.

Kom godt i gang

Er I på udkig efter en ny ejendomsadministrator? Måske er CEJ noget for jer.

Det skal være nemt både at vælge og skifte til den rigtige ejendomsadministrator.

I CEJ har vi stor erfaring i at starte nye samarbejder. Og vi stiller med et dedikeret og specialiseret team, der aldrig slipper i løbet af skiftet. På den måde kommer I sikkert og effektivt ombord.

"Vores kunder bliver i stigende grad underlagt lovgivningsmæssige krav, så det er blevet en integreret del af vores rådgivning."

Jens
Erhvervskundechef

Afspil video

90%

af alle lejemål udlejes uden liggetid

CEJ Udlejningsejendomme_1

24 timers

responstid på nye lejekontrakter

CEJ Udlejningsejendomme_2

3D

kamera fremskynder udlejningsprocessen

CEJ Erhvervsejendomme_1
Kontakt CEJ for et godt tilbud!

Få et tilbud

Ring på 33 33 82 82 alle hverdage mellem 9:00 og 15:00. Du kan også udfylde formularen nedenfor eller sende os en mail til cej@cej.dk, så kontakter vi dig.

Få et tilbud