Kontakt os

Oplysninger til lejer i henhold til Lov om forbrugeraftaler


Du er nu ved at indgå en aftale om leje af et boliglejemål. 

Inden du underskriver lejekontrakten, skal vi gøre dig opmærksom på, at du kan være omfattet af reglerne om fjernsalg efter Lov om forbrugeraftaler. Det vil du være, hvis det ikke var udlejer eller en repræsentant for udlejer, der fremviste lejligheden for dig.

Hvis du er omfattet af reglerne om fjernsalg, så har udlejer en særlig oplysningspligt efter Lov om forbrugeraftaler § 8.

En del af de oplysninger som udlejer skal give i forbindelse med fjernsalg fremgår allerede af den fremsendte lejekontrakt. Herudover skal vi oplyse følgende.


Fortrydelsesret efter Lov om forbrugeraftaler

Ved fjernsalg kan forbrugeren (lejeren) træde tilbage fra aftalen. Ønsker lejeren at benytte denne fortrydelsesret, skal lejeren skriftligt underrette udlejer herom senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter:


             1.   Den dag, forbrugeren modtog underretning om, at aftalen var indgået (hvilket i praksis vil sige den dag, hvor lejer modtog lejekontrakt retur   underskrevet af udlejer).

       2.   Den dag, lejeren modtog nærværende oplysninger, dog senest 12 måneder efter den dag, lejeren modtog underretning om, at lejeaftalen var indgået.


Har lejer taget lejemålet i brug før fortrydelsesretten udnyttes, kan udlejer kræve, at lejer betaler for den periode, lejer har haft rådighed over lejemålet. Lejekontraktens øvrige vilkår om bl.a. fraflytning, herunder istandsættelse af lejligheden, finder fortsat anvendelse.

Ønsker forbrugeren (lejeren) at gøre brug af fortrydelsesretten, skal dette ske ved afgivelse af en utvetydig erklæring til den i lejekontraktens § 1 angivne navn og adresse på den erhvervsdrivende (udlejer). Lejeren kan vælge at benytte lovens standardfortrydelsesformular nedenfor.


Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

CEJ Ejendomsadministration A/S, Meldahlsgade 5, 1613 København V

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores lejekontrakt om leje af følgende:

Leje af lejemålet beliggende:

Få et tilbud