Kontakt os

Ejendomsinvestorer / Erhvervsejendomme

CEJ-Aarhus_ejendomme_4_modul

Stabiliteten skaber værdien

CEJ bliver hurtigt en del af jeres hold. Som en forlænget arm, der skaber værdi med spidskompetence, erfaring og proaktivitet.

Hos CEJ holder vi fast i kundechefen og administrator som jeres faste, ansvarlige holdepunkt, der kan inddrage vores forskellige specialister, når det er nødvendigt. På den måde kan vi bedst tilpasse os jeres unikke situation og sikre, at alle kompetencer er til rådighed, når det gælder. Og branchens formentlig længste medarbejder-anciennitet betyder både stabilitet og effektivitet.

Sund drift skaber værdi

Med CEJ som administrator er du sikker på, at ejendommene altid er veldrevne.

En velholdt ejendom er noget, der giver tilfredse lejere. Vi anbefaler en fast driftsaftale, så du er sikker på, at ejendommen er vedligeholdt til punkt og prikke.

På den måde registrerer vi proaktivt, hvis der er forhold, som skal udbedres. I får en fast driftsleder tilknyttet, som kontrollerer, at alt vedrørende ejendommen er, som det skal være. Det giver ro at vide, at der både bliver taget hånd om akutte sager og det længere sigte.

 

Når det er godt at være som de andre

CEJ udarbejder driftsnøgletal på alle de ejendomme, vi administrerer, så vi kan agere, hvis tallene ser uhensigtsmæssige ud på den enkelte ejendom.

Vi har udviklet et værktøj, der samler og benchmarker data på alle de ejendomme, vi har i administration. På den måde kan vi se, hvis tallene afviger bemærkelsesværdigt fra lignende ejendomme med samme profil og alder. Vi sammenligner på parametre som fx abonnementer, renhold, vedligehold og vand- og varmeforbrug. Så vi hurtigt og proaktivt kan agere på afvigelser.

 

Undgå ubehagelige overraskelser

En vedligeholdelsesplan er det bedste værktøj til at komme på forkant med, hvilke opgaver der skal udføres hvornår for at skabe mest værdi.

Uanset om ejendommen er af ældre dato eller nybyggeri, skal den vedligeholdes. Med en opdateret vedligeholdelsesplan ved I, hvilke opgaver, der bør igangsættes først, og hvilke, der kan vente flere år ud i fremtiden. Og I kan lettere forudse og budgettere udgifterne i takt med, at værdien skabes – helt uden grimme overraskelser.

Værdiskabende renovering

Vi rådgiver i forbindelse med alle typer byggesager. Lige fra de første beslutninger, godkendelser og indhentning af tilbud til tilsynsførelse med håndværkere mv. 

I CEJ’s tekniske afdeling sidder et hold af kompetente medarbejdere uddannet i byggeteknik. Du har altid en ingeniør, arkitekt eller konstruktør lige ved hånden.

Vi leder alle typer bygge- og renoveringsopgaver og udfordrer løsningerne, så du får det bedste resultat og bruger færrest resurser selv.

  • Alene det seneste år har CEJ udført ca. 150 moderniseringer.

  • I samme periode har vi hjulpet med at udskifte ca. 2.000 vinduer.

Rapportering 100 % på jeres præmisser

En grundig og rettidig økonomisk rapportering er afgørende. Vi tilpasser os jeres krav, og får tingene til at ske.

I CEJ arbejder vi målrettet for vores kunders succes. Og har gjort det til vores ekspertise at tilpasse rapporteringen efter jeres krav og systemer.

I får en dedikeret kundechef og controller med på holdet, der hverken er bange for at tage ejerskab eller engagere sig helhjertet i opgaverne.

Vi sørger for, at alle tidsfrister bliver overholdt, og vi lever op til både danske og internationale regnskabsstandarder.

  • Vores controllere har en gennemsnitlig anciennitet på over seks år

  • Vi har 30 dedikerede økonomimedarbejdere i Aarhus og København

Vi kender juraen og ejendommene

CEJ er altid involveret og på forkant, når der bliver lavet ny lovgivning. Vi kender ejendommene i dybden, så vi kan give jer de bedste råd fra dag ét.

Juraen er fundamentet i CEJ. Så når det gælder, kan vi træde til i tide med viden på et foranderligt og komplekst område.

Vi kender jeres interesser og arbejder for at undgå omkostningstunge tvister, fx i forbindelse med byggesager.

Fordi vi kender ejendommene, er vi gode til at kæmpe for jeres interesser og sikre, at forudsætningerne er opfyldt for at nå et optimalt lejeniveau. 

  • Vi er medlem af EjendomDanmark og bidrager til brancheforeningen med praktisk viden, når der bliver lavet ny lovgivning

  • Vores medarbejdere bliver løbende undervist i nyeste lovgivning

Tæt kontakt. Også på distancen

For internationale investorer er CEJ den engagerede medspiller, der sikrer det fulde overblik.

Hos os falder ingen opgaver mellem to stole. I bliver koblet på en kundechef, der samler trådene og er jeres kontaktperson i hverdagen – det giver stabilitet i samarbejdet.

Med udgangspunkt i jeres målsætninger prioriterer vi sammen, tilpasser os jeres rapporteringskrav og systemer, samt lever op til krav til ansvarlige løsninger, certificeringer mv.

På den måde skaber vi værdi. Også på distancen.

CEJ har porteføljekunder i Sverige, Tyskland, England og Schweiz

Det handler om samarbejde og tilpasningsevne

I CEJ er vi vant til at arbejde med vores kunders Asset Management-funktioner. Vi tilpasser os jeres set up, så puslespillet går op for alle parter.

Vi har altid gode relationer med Asset Management-funktionerne hos vores kunder.

Erfaring har vist, at hvis vi fra start klarlægger mål, forventningsafstemmer og definerer de præcise ansvarsområder, har vi lagt kimen til et godt og effektivt samarbejde, og kan levere opgaven med optimal værdiskabelse.

Energi og miljøoptimering er et spørgsmål om vilje til forandring

Bæredygtighed, grøn omstilling, miljørigtigt… Vi kalder det ansvarlighed. Ansvarlighed er et område, der er i konstant forandring. Det stiller nye krav til jeres administrationsselskab.

I CEJ er ansvarlighed en integreret del af vores forretning. Det kommer til udtryk i vores anbefalinger, valg af leverandører og materialer. Vi brænder for initiativer, der er bæredygtige, både i et energibesparende og økonomisk perspektiv. Fordi vi ved, at de to forhold altid går hånd i hånd.


Effektivt fra holdning til handling

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at bringe netop jeres holdning til handling. CEJ’s Energi- og Miljøafdeling hjælper med at få sat ord på ambitionen og lagt en strategi, som definerer jeres ansvarlighedsprofil i årene, der kommer. Derefter omsættes den til konkrete indsatser og initiativer. Så vi er sikre på, at det hele både giver mening, at det er realistisk og økonomisk rentabelt.

Så nemt er det at skifte!

For mange kan det virke uoverskueligt at skifte administrator. Vi har gjort det nemt med et dedikeret team, der aldrig slipper i løbet af skiftet.

Det skal være nemt både at vælge og skifte til den rigtige ejendomsadministrator.

I CEJ har vi stor erfaring i at starte nye samarbejder, så hos os får I et specialiseret team, der sikrer, at I kommer godt og sikkert ombord.

Få en Energi og Miljø-screening

CEJ har udviklet en Energi og Miljø-screening, hvor vi kortlægger ejendommens tilstand og potentialer.

Vores Energi og Miljø-screening er det bedste udgangspunkt for at få sat handlinger på jeres målsætninger i en styret og sikker proces.

0

domicil- og erhvervsejendomme

Erhvervsejendomme-1 CEJ

50 års

erfaring med erhvervskunder

Erhvervsejendomme-2 CEJ

2011

bød vi vores første internationale erhvervskunde velkommen

Erhvervsejendomme-3 CEJ

"ESG er blevet en afgørende parameter for, at gøre en ejendom til en attraktiv og let omsættelig vare."

Jens
Erhvervskundechef

Afspil video

Det siger vores erhvervs­kunder:

”Generelt bare gode og solide leverancer, altid udspil til løsninger og grundlæggende erfarne.”

Ejendomsinvestor – CEJ Kundetilfredshedsanalyse, 2024

0 %

er trygge ved CEJ som ejendomsadministrator

0 %

synes, at deres administrator engagerer sig aktivt i alle opgaver

Vi gennemfører løbende omfattende kundetilfredshedsundersøgelser blandt vores kunder.

Nyheder

Kontakt CEJ for et godt tilbud!

Få et tilbud

Ring på 33 33 82 82 alle hverdage mellem 9:00 og 15:00. Du kan også udfylde formularen nedenfor eller sende os en mail til cej@cej.dk, så kontakter vi dig.

Få et tilbud