Bestyrelsen i CEJ

Per Wetke Hallgren

Formand for CEJ Ejendomsadministration A/S og CEJ Aarhus A/S’ bestyrelse

Født 1962

Indvalgt i bestyrelsen oktober 2016

Adm. direktør i Jeudan

Læs mere

Formand for bestyrelsen i CEPOS samt i datterselskaber 100 % ejet af Jeudan. Medlem af bestyrelsen for Erik Fjeldsøe Fonden, Forenet Kredit f.m.b.a., Nykredit A/S.

Formand for risikoudvalget og medlem af revisionsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S.

Medlem af repræsentantskabet for Forenet Kredit f.m.b.a.

Judy Jakobsen

Bestyrelsesmedlem i CEJ Ejendomsadministration A/S og CEJ Aarhus A/S

Født 1955

Indvalgt i bestyrelsen januar 2007

Advokat (H), Husen Advokater

Læs mere

Formand for C.E. Jensens Fond, NGAC Holding ApS, Vinhandler V. Bach Hansen og hustrus lånefond, C. C. Klestrup og hustru Henriette Klestrups Mindelegat, Poeten Poul Sørensen og hustru fru Susanne Sørensens Legat, Else Marie og Sigurd Holten-Nielsens Mindelegat, Tage Larsen Elm og hustru Else Elm Familiefond.

Bestyrelsesmedlem i  Have Kommunikation A/S og A/S Matr.nr. 363 Vestervold kvarter, Copenhagen Jazz Festival Fonden

Michael Christiansen

Bestyrelsesmedlem i CEJ Ejendomsadministration A/S og CEJ Aarhus A/S

Født 1945

Indvalgt i bestyrelsen april 2009

Cand. Jur.

Læs mere

Medlem af bestyrelsen i KMD A/S, Danish Fashion Institute, Gravity Board Games A/S, Holstebro Musikteater, Dansk talentakademi, Fonden Nørre Vosborg og Bacon Group A/S.

Formand for bestyrelsen i Schmidt, Hammer & Lassen Architect, Jazzhus Monmartre, Teatret S/H, Blackbox Teatret, Lead Agency A/S og Kraft & Partners A/S.

Claus Okholm

Bestyrelsesmedlem i CEJ Ejendomsadministration A/S og CEJ Aarhus A/S

Født 1962

Indvalgt i bestyrelsen februar 2018

Statsautoriseret revisor, partner og indehaver i rådgivningsvirksomheden HC Okholm.

Læs mere

Formand for bestyrelsen i Lunar Bank A/S

Medlem af bestyrelsen i Lunar Group A/S