C.E. Jensens Fond

Fonden blev stiftet den 3. november 1981 af landsretssagfører C. E. Jensen, der var kendt som en dygtig og driftig forretningsmand med stor sans for at gøre de bedste investeringer i fast ejendom.

Landsretssagføreren var samtidig foregangsmand for en lang række markante byggerier. Som eksempler kan nævnes Industriens Hus, Imperialbygningen, Sheraton Hotel og Skodsborgparken.

Om Fonden

C.E. Jensens Fond er en erhvervsdrivende fond omfattet af Erhvervsfondslovens bestemmelser om blandt andet god fondsledelse. Som erhvervsdrivende fond skal C.E. Jensens fond redegøre for, hvordan den lever op til anbefalingerne fra Komiteen for god Fondsledelse.
Redegørelsen 2018.

Redegørelsen 2020

Redegørelsen 2021

 

C.E. Jensens Fond ejer samtlige aktier i sine to datterselskaber, CEJ Ejendomsadministration A/S og CEJ Aarhus A/S. Begge selskaber beskæftiger sig med ejendomsadministration.

Ifølge fondens fundats skal fondens indtægter gå til støtte af personer, der har stået landsretssagfører C.E. Jensen personligt særligt nær, ligesom fonden skal betænke tidligere medarbejdere.
Fundatsen kan hentes her.

Oversigt over bestyrelsen