Kontakt os
CEJ Nyheder gråbrun

Væsentlig nyhed vedrørende Covid19

Share

CEJ følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Vi holder tæt øje med udviklingen og orienterer os hos myndighederne, så vi til enhver tid følger deres anvisninger.

CEJ har truffet en række forholdsregler, der blandt andet indebærer, at CEJ holder kontoret og telefoner åbne, dog med reduceret fysisk bemanding i både København og Århus.

Vores medarbejdere vil i videst muligt omfang arbejde hjemmefra med åbne telefoner. De trufne forholdsregler indebærer blandt andet også, at CEJ’s medarbejdere ikke deltager i eksterne møder indtil videre. Hvis vores medarbejdere i vores administrationen rammes af smitte eller karantæne, er vores prioriteter at besvare mails og telefoner og sikre, at lejernes indbetalinger til husleje håndteres, samt at betale leverandører m.v.

Flyttesyn/fremvisninger opretholdes i videst muligt omfang, og vi er i dialog med håndværkere og entreprenører i forhold til opgaver, der er igangsat samt planlagte opgaver i øvrigt. Alle driftsledere udstyres med handsker, som de kan bruge ved fx besøg hos lejere. Dette suppleres med øvrige guidelines til vores medarbejdere.

Hvis du ønsker mere information om corona, kan du finde information på  coronasmitte.dk eller ringe til myndighedernes fælles hotline på telefonnummer 70 20 02 33.

The CEJ follows the recommendations of the health authorities

We keep a close eye on developments and keep us informed with the authorities so that we at any time follow their directions.

CEJ has taken several precautions, which include CEJ keeping the office and telephones open, though with reduced physical staffing in both Copenhagen and Aarhus.

Our employees will, as far as possible, work from home with open phones. The precautions taken include, among other things, that CEJ’s employees do not attend external meetings so far. If our employees in our administration are affected by infection or quarantine, our priorities are to respond to mails and telephones and to ensure that tenants’ payments for rent are handled, as well as to pay suppliers, etc.

Movement inspections / projections are maintained as far as possible, and we are in dialogue with Entrepreneur and contractors in relation to tasks that have been initiated as well as planned tasks in general. All operators are equipped with gloves that they can use for example when visiting tenants. This is supplemented by other guidelines for our employees.

For more information about corona, you can find information at coronasmitte.dk  or call the authorities’ common hotline at 70 20 02 33.

Få et tilbud