Kontakt os
CEJ er på forkant med juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning.

Nye skrappere lovkrav til andelsboligforeninger

Share

Den 1. juli træder en række nye regler i kraft på andelsområdet. Reglerne har til formål at gøre andelsboligforeningerne mere ”robuste”, så færre går konkurs. Reglerne omhandler bl.a. krav til vedligeholdelsesplaner, krav til lånesammensætningen, når en andelsboligforening skal finansieres, krav til bestyrelsen og en række andre bestemmelser.

Når ændringerne af andelsboligforeningsloven træder i kraft den 1. juli, bliver foreningerne mødt med en række skærpede krav. Særligt når man ønsker at etablere en ny forening. Nedenunder kan I læse om de nye regler.

Krav til budgetperiode og vedligeholdelsesplaner for nye andelsforeninger

Når I stifter en ny andelsboligforening, er budgetperioden nu 15 år, hvor den tidligere var 10 år. Foreningen skal også producere en vedligeholdelsesplan, der rækker mindst 15 år frem i tiden.

Krav til finansiering af nye andelsforeninger

Ifølge de nye regler kan en andelsboligforening maksimalt få afdragsfrihed på 40% af realkreditbelåningen, når foreningen køber fast ejendom. Reglerne træder i kraft for lån, der optages fra 1. juli 2018 og fremefter.

Seks års forældelsesfrist for rådgivningsansvar om lån og kreditter

Med de nye regler bliver rådgiveransvaret først forældet efter 6 år, når banker, virksomheder, administratorer og andre virksomheder rådgiver en andelsboligforening om lån og kreditter. Efter de gamle regler blev rådgiveransvaret forældet efter tre år. Det giver jer som forening mere spillerum, hvis I føler jer dårligt rådgivet.

Tre års forældelsesfrist ved overprissager

Sælgers ansvar i overprissager bliver nu først forældet efter tre år. Ændringen gælder for handler med andelsboliger indgået fra 1. juli 2018 og derefter. Mener en andelsboligkøber, at han eller hun har erhvervet sig en andelsbolig til overpris, kan han eller hun altså gøre krav gældende mod sælger i op til tre år, efter at lejligheden har skiftet hænder.

Tillæg til huslejen ved konkurser

Hvis jeres andelsboligforening går konkurs, kan I efter konkursen i en periode på seks år blive afkrævet et tillæg til den husleje, som lejelovgivningen ellers fastsætter.

Efter de nye regler kan ejendommens nye ejer ikke fremadrettet kræve forudbetalt leje og depositum ved indgåelse af lejekontrakt med andelshaver.

Krav til valuarers viden om andelsboligpriser og markedsudviklingen

De nye regler sætter større krav til valuarernes indsigt i, hvad andelsboligerne skal koste, og hvordan markedet for andelsboliger udvikler sig. Ifølge Erhvervsstyrelsen skal valuarvurderingerne foretages efter en branchenorm, som Dansk Ejendomsmæglerforening udarbejder. Kravene til valuarernes vurderinger af andelsboliger træder først i kraft for vurderingsaftaler, der indgås fra den 1. oktober 2018

Nye krav til bestyrelsen

Når I stifter en ny andelsboligforening, kræver de skærpede regler, at bestyrelsens opdaterer foreningens vedligeholdelsesplan mindst hvert 5 år. Det gælder kun for bestyrelsen i de andelsboligforeninger, der stiftes den 1. juli 2018 eller senere.

Bestyrelsen pålægges at fremlægge et skema med centrale nøgleoplysninger om foreningen på den årlige generalforsamling. Det gælder for både nye og eksisterende foreninger. Reglerne om bekendtgørelse af nøgleoplysninger træder i kraft den 1. juli 2018.

De nye regler omfatter også en ny generalklausul, som gør, at generalforsamlingen ikke kan træffe flertalsbeslutninger, der forrykker balancen mellem andelshaverne.

Se lovforslaget her

Få et tilbud