Kontakt os
CEJ Nyheder gråbrun

Ny energi- og klimaenhed i CEJ

Share

Som et nyt tiltag har CEJ oprettet en energi- og klimaenhed i vores tekniske afdeling.

Ambitionen med den nye enhed er at fortsætte indsatsen med at energiforbedre ejendomme. Det foregår nu med et øget og dedikeret fokus på forbedret energimærkning, energistyring, drift af tekniske installationer og generel energioptimering.

Derudover rådgiver vi om skybrudssikring, faskiner samt grønne gårde og tage for at sikre ejendomme mod klimaændringer som hyppigere skybrud.

Grønne ejendomme

Behovet for at energieffektivisere med henblik på at spare energi og dermed reducere CO2-udledninger har aldrig været mere presserende.

I hverdagen kan det være svært at efterleve de bæredygtige klimavalg i praksis. Vi tror på, at grønnere boliger, hvor valget i forvejen er truffet, er en fornuftig klimainvestering. Og vi ved fra Klimarådets hovedrapport, at energirenovering af bygninger kan medvirke til at reducere udledningerne på landsplan. Fx kan man mindske energitabet i en bolig alene ved at udskifte døre og vinduer samt med bedre isolering af tag, facader og rørinstallationer.

Der er en stor energibesparelse at hente, når det kommer til at reducere varmetabet i eksisterende byggerier. Varmetabet fra den eksisterende boligmasse er i gennemsnit ca. 200 kWh/m2. Til sammenligning er det maksimalt tilladte varmetab 30 kWh/mfor nybyggeri.

Kort tilbagebetalingstid

Det kan være omkostningstungt at lave en gennemgribende energirenovering, men der er ofte kort tilbagebetalingstid på projekterne. Står man i forvejen overfor at skulle modernisere en bolig eller ejendom, er det derfor ofte rentabelt. Det kan fx være en privatejet udlejningsbolig, der skal moderniseres efter Boligreguleringslovens § 5 stk. 2.

Rådgivning om energirenovering

CEJ er en erfaren og aktiv rådgiver, når ejendomme eller lejemål skal renoveres med henblik på at forbedre energimærkningen.

Vi tager udgangspunkt i jeres behov, når vi indhenter tilbud på energiforbedringer, fx smartere energistyring af ejendomme eller skybrudssikring, og vi tilbyder byggestyring og tilsyn.

Du er velkommen til at skrive til afdelingsleder Jonas Kanneworff på jlk@cej.dk, hvis du vil høre mere.

Få et tilbud