Kontakt os

Mød vores ESG-ambassadør og bliv klogere på ESG-området

Share

I 2024 fik CEJ Ejendomsadministration en ESG-ambassadør, der arbejder målrettet med at understøtte CEJ’s ansvarlighed overfor bl.a. miljøet, sociale aspekter internt i virksomheden, dens værdikæde og styring af virksomheden.

Fra piccoline til ESG-ambassadør

Louise Yndal Mikkelsen startede i CEJ Ejendomsadministration som piccoline tilbage i 2020 under corona-pandemien, hvorefter hun de følgende år arbejdede som studiemedarbejder i flere af virksomhedens afdelinger. I starten af 2024 blev titlen som studiemedarbejder suppleret med titlen som ESG-ambassadør – et job, der indebærer samarbejde med mange forskellige kolleger på tværs af virksomheden.

”At være ESG-ambassadør indebærer nok rigtig meget at føre den her ESG-agenda ud i alle grenene af virksomheden. Det gør jeg både via kommunikation og initiativer. CEJ har jo arbejdet længe med ESG, men det har hovedsageligt været i et eksternt perspektiv i forbindelse med vores kunder,” fortæller Louise Yndal Mikkelsen og uddyber:

”Min rolle blev derfor også at være med til at understøtte, at CEJ i højere grad også arbejder med ESG internt i virksomheden og engagere medarbejdere og indføre nogle initiativer, som retter medarbejdernes opmærksomhed mod den her agenda.”

Louise Yndal Mikkelsen, ESG-ambassadør i CEJ Ejendomsadministration

ESG står for ’Environment’, ’Social’ og ’Governance’

Louise Yndal Mikkelsen fortæller, at området inden for ESG har været kendt i en del år, men at det er blevet meget udbredt, efter EU implementerede rapportering inden for områderne af ESG som et lovkrav. Som det er i dag, ligger CEJ ikke under rapporteringskravene fra EU for 2024, men virksomheden udarbejder alligevel en lignende årlig ansvarlighedsrapport, som fokuserer på elementerne inden for ESG.

”I forhold til ’Environment’ bliver virksomheder bl.a. vurderet på deres praksis inden for bæredygtighed, og hvordan virksomheden påvirker og beskytter miljøet, fx ved at reducere udledningen af drivhusgasser, spare på vand og energi, genbruge og håndtere affald på hensigtsmæssige måder,” forklarer hun og fortsætter:  

”Under ’Social’ kigger man på, hvordan virksomheder håndterer sociale aspekter. Det er fx i forhold til arbejdsmiljø, altså hvordan man behandler sine medarbejdere eller fremmer diversitet og inklusion. Derudover handler det også om virksomhedens indvirkning på lokalsamfundet, og hvordan virksomheden engagerer sig med kunder og leverandører, det kan fx være ved at sikre fair løn og arbejdsforhold og respektere menneskerettighederne.”

Om G’et, ’Governance’, fortæller Louise Yndal Mikkelsen, at det handler om, hvordan virksomheden ledes og styres, eksempelvis ved at have en klar og etisk vision og mission, politikker om etik og korruption, og ved at sikre god og transparent rapportering og revision, og derigennem overholde lovgivning og reguleringer.

”Mit mål er, at alle medarbejdere i CEJ bliver virksomhedens ESG-ambassadører”

Om sit virke som ESG-ambassadør fortæller hun, at det er både spændende og meningsfuldt, og at det kommer af en livslang interesse for at tage ansvar for naturen og hinanden. Og hun er glad for, at ESG er et område, der vinder større indpas i måden, man driver virksomheder på.

”Som ESG-ambassadør har jeg muligheden for at udvide min viden på området, informere andre om agendaen – og hvorfor den er vigtig – og bidrage til at, ikke kun ejendomsadministrationsbranchen, men også danske virksomheder i hele taget rykker fremad på denne agenda, ved at efterspørge løsninger som i højere grad tager hensyn til miljøet og blandt andet styrker ansvaret inden for arbejdsforhold i værdikæden, lokalsamfundet og etisk virksomhedsstyring,” fortæller hun.

Som ESG-ambassadør i CEJ har Louise Yndal Mikkelsen bl.a. arbejdet med at sænke forbruget af printerpapir og implementeret nye ordninger til at mindske madspild, ligesom hun har engageret medarbejdere til at komme med gode, grønne ideer til at optimere den måde, CEJ arbejder med den grønne agenda. I øjeblikket ser hun ind i et projekt om at opsætte et nyt affaldssorteringssystem, som skal få virksomheden til at sortere affaldet så nøjagtigt som muligt. Derudover er hun med til at udarbejde CEJ’s ansvarlighedsrapport for 2024.

ESG-arbejdet indebærer meget kommunikation med kolleger fra forskellige afdelinger i virksomheden for at finde ud af, hvad status på ESG-agendaen er nu, hvad der er realistisk at arbejde videre med, og hvilken retning det giver mening at gå i – også selvom det ikke er den letteste vej.

Vigtigt at skabe årsagssammenhæng ved ændringer

”Nogle af de ting, jeg arbejder med, kan til dels indebære at der kommer ændringer. Der er meget, som mennesket i dag er vant til, og vi er jo vanedyr, og det kan derfor være frustrerende for nogle, at der bliver ændret på nogle ting, hvilket den tid vi er i nu, jo bare kræver, at vi gør,” fortæller hun og forklarer, at det er vigtigt også at skabe en årsagssammenhæng, når der skal ændres på noget.
 
”Som ESG-ambassadør er det derfor vigtigt, at jeg ikke bare ændrer og implementerer nye ting for derefter at sige ”det er altså bare det, vi gør”, men forklarer, hvorfor vi vil indføre ændringer eller nye tiltag. Det er med til at skabe en årsagssammenhæng og binde ændringerne sammen med vores overordnende strategi om, at vi vil reducere, samtidig med at det gør os konkurrencedygtige på vores bæredygtighedsprofil, som sikrer vores arbejdspladser.”
 
Ordentlig formidling spiller således en vigtig rolle, når der skal foretages ændringer.
 
”Ellers risikerer vi, at de nye implementeringer ikke bliver taget godt imod, og så bliver det ikke en succes, og så får vi ikke medarbejderne med på agendaen. Mit mål er, at alle medarbejdere i CEJ bliver virksomhedens ESG-ambassadører.”

Fakta om Louise Yndal Mikkelsen

  • 24 år
  • Bachelorgrad i HA Europæisk Business
  • Starter kandidatuddannelse inden for General Management and Analytics. Uddannelsen går ud på at lære at anvende data til at foretage beslutningsdrevne analyser for at udvikle løsninger i dialog med interessenter. Det er kompetencer, hun fremadrettet vil bruge i arbejdet med ESG.

Få et tilbud