Kontakt os

Hvor langt er I på energi og miljø?

CEJs Energi og Miljø-screening afdækker udfordringer og potentialer på jeres ejendomme – og sætter fokus på, hvor der kan optimeres.

Energi og Miljø-screeningen er CEJs værktøj, som kan lægges til grund for handlingsplaner og prioriteringer, når det gælder hele Energi og Miljø-spektret. Det kræver naturligvis en indsats at udarbejde sådan en screening, men for at give en forsmag, kan I prøve en mini-screening, her. Det er selvfølgelig kun en overfladisk øvelse, men måske kan den alligevel vække nogle tanker?

Start din Energi og Miljø mini-screening her

Tak fordi, du har lyst til at deltage. Her følger 10 hurtige spørgsmål, som en helt indledende forsmag på den rigtige Energi og Miljø-screening. Det tager kun 5 minutter.

Den rigtige version vil tage betragteligt længere at udarbejde, så tag vurderingen her med største forbehold.

 

 

Angiv på en skala fra 1-5, hvor 1 = helt UENIG og 5 = helt ENIG

Elforbrug

Gennem måling og sammenligninger over tid optimerer vi elforbrug og reducerer, hvor det er muligt, gennem fx produktvalg, styring og overvågning af forbrug.

Varme

Vi måler og følger vores varmeforbrug og reducerer, hvor det er muligt, gennem fx isolering, nye vinduer, CTS styrede installationer og energiovervågning.

Vandforbrug

Vi måler på vores vandforbrug og arbejder løbende på reduktion fx gennem genanvendelse af regnvand.

Selvforsyning

Vi udnytter seneste teknologiske løsninger i forbindelse med vedvarende energikilder, fx solceller og varmepumper.

Affald

Vi opsamler data om affald og optimerer i forhold til minimering, affaldssortering, genbrug og genanvendelse.

Klima

Vi er optimeret i forhold til fremtidige trusler, når det gælder klimaforandringer fx skybrud, oversvømmelse, storm etc.

Biodiversitet

Vi har konkrete planer for opretholdelse af økosystemer og biodiversitet, så vi sikrer et sundt dyreliv i fremtiden, fx vild natur og grønne tage.

Socialt

Vi prioriteter det sociale element, så der er plads til uformelt samvær – fx i form af fælles faciliteter.

Ombygning og vedligeholdelse

Vores ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder er baseret på renovering i stedet for nedrivning og nybyggeri.

Arbejdsmiljø

Vi er sikre på, at der ikke optræder nogle former for miljøskadelige stoffer, som fx asbest og tungmetaller, nogle steder.

Udfyld venligst formularen inden du klikker SEND, så vi kan give dig resultatet og vores umiddelbare vurdering.

Få et tilbud