Contact us

Residential properties / Switching is easy

Switching is easy!

For some, changing property management company can seem overwhelming. We’ve made it easy with a dedicated team that never lets go of the controls during handover.

Choosing and switching to the right property management company should be simple. At CEJ, we have extensive experience with starting new collaborations. Our specialised team ensures that you, as a new client, get on board safely and securely.

Three good reasons for choosing CEJ

Loven foreskriver, at alle bygninger skal have et energimærke, der giver overblik over det forventede energiforbrug på ejendommen. Sammenligner man energimærket med det faktiske forbrug, kan der ofte være meget at vinde. Med CEJ’s energistyringsaftale synliggør vi optimeringspotentialer. Vi registrerer løbende driften og rapporterer forbrug af el, vand og varme i ejendommen. Det sker gennem driftsjournalen, som indeholder kommentarer og anbefalinger.

I CEJ anvender vi digital energistyring, det betyder, at vi via fjernaflæste målere kan udføre energiovervågning helt ned på timebasis. Gevinsterne er mange, fra de helt lavpraktiske årsopgørelser til mere avancerede energioptimeringer. Og den digitale tilgang giver os mulighed for at reagere hurtigt, hvis uheldet er ude, og fx et vandrør sprænger.

For virksomheder, fonde og alle, der arbejder med ESG, bistår CEJ med dokumentation og rapportering. Via vores digitale energistyring, kan vi opstille CO2-regnskaber for alle typer forbrug fx varme, vand og el. Desuden arbejder vi målrettet for at øge rapporteringen til nye områder som affald og transport.

Stability and security in collaboration

At CEJ, we navigate safely with a steady focus on staying up to date on recent developments so we can seize opportunities in an ever-changing real estate market.

We see ourselves as an active partner, making your business goals ours. We are specialists in rent regulations and complicated tenancy laws that frequently change – also when it comes to new demands to sustainability. We always carefully adapt to the latest legislation and have an in-depth knowledge of the properties. In this way, we can stay ahead with solid legal, technical, and financial advice.

CEJ er på forkant med juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning.

Start here. We hope to hear from you

Complete the form below. We will respond to all inquiries within a few days.

Get a quote