Contact us

Owners associations / Switching is easy

Med et dedikeret team har CEJ gjort det nemt at skifte administrator

Switching is easy!

For some, changing property management company can seem overwhelming. We’ve made it easy with a dedicated team that never lets go of the controls during handover.

Choosing and switching to the right property management company should be simple. At CEJ, we have extensive experience with starting new collaborations. Our specialised team ensures that you, as a new client, get on board safely and securely.

Three easy steps to a swift and safe shift

Loven foreskriver, at alle bygninger skal have et energimærke, der giver overblik over det forventede energiforbrug på ejendommen. Sammenligner man energimærket med det faktiske forbrug, kan der ofte være meget at vinde. Med CEJ’s energistyringsaftale synliggør vi optimeringspotentialer. Vi registrerer løbende driften og rapporterer forbrug af el, vand og varme i ejendommen. Det sker gennem driftsjournalen, som indeholder kommentarer og anbefalinger.

I CEJ anvender vi digital energistyring, det betyder, at vi via fjernaflæste målere kan udføre energiovervågning helt ned på timebasis. Gevinsterne er mange, fra de helt lavpraktiske årsopgørelser til mere avancerede energioptimeringer. Og den digitale tilgang giver os mulighed for at reagere hurtigt, hvis uheldet er ude, og fx et vandrør sprænger.

For virksomheder, fonde og alle, der arbejder med ESG, bistår CEJ med dokumentation og rapportering. Via vores digitale energistyring, kan vi opstille CO2-regnskaber for alle typer forbrug fx varme, vand og el. Desuden arbejder vi målrettet for at øge rapporteringen til nye områder som affald og transport.

Get a dedicated property manager who knows your owners association

At CEJ, you get a dedicated property manager who knows the association and proactively follows through on tasks. With CEJ, all the necessary competencies are just a phone call away: legal, financial, practical – as well as specialists within energy and sustainability. We understand the culture and everyday life in a owners association better than most.

CEJ tilbyder den fulde palet af administrationsydelser

Start here. We hope to hear from you

Complete the form below. We will respond to all inquiries within a few days.

Get a quote