Drift

 

Driftstilsyn
Din driftsleder hos CEJ er din vigtigste samarbejdspartner om driften af din ejendom. Driftslederen har en solid faglig, byggeteknisk baggrund og mange års erfaring i at få ejendommenes drift optimeret. Blandt andet ud fra de årlige driftsnøgletal, som CEJ har udviklet. Driftslederen tager sig af både de dagligdags småproblemer og de store tekniske løsninger. Du får hurtig hjælp til pludseligt opståede problemer, så vi undgår dyre følgeskader, og du får en samarbejdspartner, som arbejder på at øge ejendomsværdien og holde omkostningerne nede.
Læs mere om vores aftale om teknisk bistand her.

Driftsnøgletal
CEJ udarbejder driftsnøgletal på alle de ejendomme, som vi har under forvaltning opdelt efter alder og type. Din ejendoms driftsnøgletal bliver årligt bench market op imod sammenlignelige ejendomme i vores portefølje på 13 forskellige driftsparametre. Eksempelvis abonnementer, renholdelse og løbende vedligeholdelse. Vi kan derfor straks vurdere, hvordan vi forbedrer din ejendoms drift, når du bliver kunde hos os.

Energiovervågning
El, vand og varme fylder meget på ejendomsbudgettet. CEJ tilbyder derfor energiovervågning af din ejendom. Så forbruget aldrig løber løbsk. Vi overvåger forbruget af el, vand, varme og afkøling hver måned i vores webbaserede styringsprogram. Bestyrelsen og driftspersonalet kan løbende følge udviklingen i forbruget på deres digitale enheder. Vi fanger derfor driftsproblemer og overforbrug, før det bliver dyrt.

Vi anbefaler, at du bruger os til både driftstilsyn og energiovervågning. Når vores driftsleder og vores energiansvarlige medarbejder samarbejder, kan vi reagere endnu hurtigere på eventuelle problemer med energien.
Læs mere om vores energiovervågning her.

Vedligeholdelsesplaner og -budgetter
Vedligeholdelse koster mange penge. Derfor er det vigtigt at sætte penge af til den løbende vedligeholdelse og eventuelle forbedringer af din ejendom. Samtidig kræver banker og realkreditinstitutter ofte en vedligeholdelsesplan, før de låner penge ud til ejendommen. Det giver derfor god mening at have en gennemarbejdet vedligeholdelsesplan ved hånden.

10-årige vedligeholdelsesplaner er også et lovkrav for mange udlejningsejendomme. CEJ kender juraen indgående og sørger for, at reglerne bliver overholdt.

CEJ’s tekniske afdeling har stor erfaring med gennemgang af ejendommen og i at lægge budgetter for de kommende års større vedligeholdelsesarbejder. Hvis du allerede har en vedligeholdelsesplan, kan vi opdatere den og hjælpe dig med at anvende den i praksis.

Læs mere om vores arbejde med vedligeholdelsesplaner og budgetter her.

Flyttesyn
Når lejeren flytter til eller fra din ejendom, tilbyder vi at udføre flyttesyn. Et indflytningssyn sikrer, at ejer og lejer er enige om lejlighedens stand, før lejeren flytter ind. Fraflytningssynet fastslår, om lejligheden bliver afleveret som aftalt i kontrakten. Du er godt sikret juridisk ved at lade CEJ registrere lejlighedens stand ved lejemålets start og ophør. Du slipper for ubehagelige diskussioner med lejer om ansvar og priser, hvis lejemålet er misligholdt
eller ikke vedligeholdt iht. lejekontrakten i lejeperioden.

 

Læs om

Ejendomsadministration
Økonomirapportering
Drift
Byggesager
Energi- og klima
Jura