Vi er ambitiøse på din ejendoms vegne

Vores mål er at optimere driften, byggesagerne, beboerkontakten og økonomisk rapportering, så dine udgifter bliver færre og driftsresultatet bedre.

Hos CEJ samarbejder du med branchens mest erfarne fagfolk. Du får adgang til den seneste teknologi og vores unikke rapporteringssystem, som giver dig det fulde overblik på et øjeblik.

Velkommen til et værdifuldt samarbejde.

Unikke kunder, unikke løsninger

Vi sætter os først grundigt ind i dine behov. Så matcher vi dig med det helt rigtige tværfaglige team af administratorer, økonomer og driftsfolk, så intet bliver overladt til tilfældighederne.

Vi laver specialtilpassede løsninger for investeringsejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger og erhvervsejendomme.

Kontakt adm. direktør Anne Marie Oksen eller afdelingsdirektør Birgitte Bonde på 33 33 82 82

 

Ejendomsadministration

Hos os får du altid en administrationsløsning, der er skræddersyet til dig og din ejendomsportefølje. Vores løbende kvalitetssikring betyder, at du sparer tid og ressourcer på den årlige revision.

 • Administration og økonomi
 • Fast administrator og stedfortræder
 • Effektivitet både on- og offline
 • Flyttesyn
Læs mere

Administration og økonomi
Vi har ingen standardløsninger hos CEJ. Vores arbejde tager altid udgangspunkt i dine ønsker og krav og de særlige forhold, der gælder i din ejendomsportefølje. Også de mindre forskelle. Vi har øje for alle detaljerne i opgaven og finjusterer hele tiden indsatsen, så ejendomsadministrationen fungerer optimalt. Små justeringer kan betyde store besparelser på den lange bane. Og vi er altid på jagt efter forbedringer på dit driftsbudget.
Vi leverer naturligvis alle grundydelser som:

 • Opkrævning og regulering af leje, varsling af lejestigninger og rykkerprocedurer
 • Kontrol og betaling af fakturaer og faste udgifter
 • Udbetaling af løn til ansatte
 • Bogføring og afstemninger
 • Klargøring til udarbejdelse af årsregnskab
 • Afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
 • Budgetter og budgetkontroller samt oplæg til værdiansættelse
 • Vand-, el-, varme- og driftsregnskaber
 • Lejekontrakter
 • Løbende tilsyn med ejendommen og vedligeholdelsesplanlægning
 • Dialog med og servicering af lejere
 • Ind- og fraflytningssyn og fraflytningsopgørelser

 

Fast administrator og stedfortræder

Din faste administrator vil vide alt om din ejendom og har stor erfaring med alle administrationsopgaver. Du får også en fast stedfortræder, der sikrer kvaliteten, hvis din administrator er syg eller på ferie.

 

Effektivitet både on- og offline
CEJ er aldrig længere væk end et telefonopkald eller et login til online adgangen. Som kunde kan du nemlig 24 timer i døgnet på din digitale enhed følge med i administrationen af din ejendom. Du kan eksempelvis se budgetter og økonomi og finde alle relevante dokumenter om lejere, restancer, betalinger, breve og mails. Så har du det fulde overblik, lige præcis når du ønsker det.
Online adgangen erstatter naturligvis aldrig din personlige kontakt med din administrator. Men den er god at have som supplement.
Ring til din administrator og aftal en demonstration af dit nye elektroniske overblik.


Flyttesyn

Når lejeren flytter til eller fra din ejendom, tilbyder vi at udføre flyttesyn. Et indflytningssyn sikrer, at ejer og lejer er enige om lejlighedens stand, før lejeren flytter ind.
Fraflytningssynet fastslår, om lejligheden bliver afleveret som aftalt i kontrakten. Du er godt sikret juridisk ved at lade CEJ registrere lejlighedens stand ved lejemålets start og ophør. Du slipper for ubehagelige diskussioner med lejer om ansvar og priser, hvis lejemålet er misligholdt eller ikke vedligeholdt iht. lejekontrakten i lejeperioden.

Økonomirapportering

Økonomirapportering, budgetter, prognoser og kontoplaner tilpasser vi nøje til de ønsker og behov, du har som kunde. Du får det rigtige antal rapporteringer på årsbasis og til tiden hver gang.

 • Balancer og budgetrapportering
 • Årsregnskabsdokumentation til revisor
 • Løn og moms
 • Bistand til ny-finansiering og omlægning af lån
 • Overholder altid tidsfrister på rapporteringer
Læs mere

Økonomirapportering
Du har altid det rigtige overblik over økonomien, hvad enten du repræsenterer en dansk eller en udenlandsk investor, har din egen ejendomsportefølje eller repræsenterer en forening. Du får en præcis, overskuelig og detaljeret rapportering, som passer netop til din ejendom og ejerstruktur.

Vi sætter det rigtige hold af erfarne økonomer til hver enkelt opgave og går højt op i nøjagtighed, kvalitetssikring, fleksibilitet, og ikke mindst i at levere materialet i den rigtige form og på det aftalte tidspunkt.

Vi har mange års erfaring i administration af uden- og indenlandske selskaber, hvor vi altid opfylder de aftalte rapporteringsfrister.

Vores rapportering lever naturligvis op til alle lovkrav, og vi har stor erfaring med at rapportere til FAIF registrerede kunder og til Finanstilsynet.  Vi kan eksempelvis hjælpe dig med:

 • Balancer og budgetrapportering
 • Resultat- og balancebudgetter og prognoser
 • Likviditetsbudgetter og prognoser
 • Årsregnskabsdokumentation til revisor
 • Løn og moms
 • Bistand til ny-finansiering og omlægning af lån i banker og realkreditinstitutter
 • Rapportering til Finanstilsyn (FAIF)
 • Rapportering af ejendommens driftsnøgletal med benchmarking mod CEJ portefølje
Drift

Hos CEJ passer vi ikke alene godt på din ejendom i dagligdagen. Vi sørger også for at forbedre de tekniske løsninger, følger energiforbruget og sænker driftsomkostningerne overalt, hvor det kan lade sig gøre.

 • Driftstilsyn
 • Driftsnøgletal
 • Driftsmøder med ejere, bestyrelser og viceværter
 • Energiovervågning – el, vand, varme og afkøling hver måned
 • Vedligeholdelsesplaner og budgetter, som opdateres årligt
Læs mere

Driftstilsyn
Din driftsleder hos CEJ er din vigtigste samarbejdspartner om driften af din ejendom. Driftslederen har en solid faglig, byggeteknisk baggrund og mange års erfaring i at få ejendommenes drift optimeret. Blandt andet ud fra de årlige driftsnøgletal, som CEJ har udviklet. Driftslederen tager sig af både de dagligdags småproblemer og de store tekniske løsninger. Du får hurtig hjælp til pludseligt opståede problemer, så vi undgår dyre følgeskader, og du får en samarbejdspartner, som arbejder på at øge ejendomsværdien og holde omkostningerne nede.
Læs mere om vores aftale om teknisk bistand her.


Driftsnøgletal
CEJ udarbejder driftsnøgletal på alle de ejendomme, som vi har under forvaltning opdelt efter alder og type. Din ejendoms driftsnøgletal bliver årligt bench market op imod sammenlignelige ejendomme i vores portefølje på 13 forskellige driftsparametre. Eksempelvis abonnementer, renholdelse og løbende vedligeholdelse. Vi kan derfor straks vurdere, hvordan vi forbedrer din ejendoms drift, når du bliver kunde hos os.


Energiovervågning
El, vand og varme fylder meget på ejendomsbudgettet. CEJ tilbyder derfor energiovervågning af din ejendom. Så forbruget aldrig løber løbsk. Vi overvåger forbruget af el, vand, varme og afkøling hver måned i vores webbaserede styringsprogram. Bestyrelsen og driftspersonalet kan løbende følge udviklingen i forbruget på deres digitale enheder. Vi fanger derfor driftsproblemer og overforbrug, før det bliver dyrt.

Vi anbefaler, at du bruger os til både driftstilsyn og energiovervågning. Når vores driftsleder og vores energiansvarlige medarbejder samarbejder, kan vi reagere endnu hurtigere på eventuelle problemer med energien.
Læs mere om vores energiovervågning her.


Vedligeholdelsesplaner og -budgetter
Vedligeholdelse koster mange penge. Derfor er det vigtigt at sætte penge af til den løbende vedligeholdelse og eventuelle forbedringer af din ejendom. Samtidig kræver banker og realkreditinstitutter ofte en vedligeholdelsesplan, før de låner penge ud til ejendommen. Det giver derfor god mening at have en gennemarbejdet vedligeholdelsesplan ved hånden.

10-årige vedligeholdelsesplaner er også et lovkrav for mange udlejningsejendomme. CEJ kender juraen indgående og sørger for, at reglerne bliver overholdt.

CEJ’s tekniske afdeling har stor erfaring med gennemgang af ejendommen og i at lægge budgetter for de kommende års større vedligeholdelsesarbejder. Hvis du allerede har en vedligeholdelsesplan, kan vi opdatere den og hjælpe dig med at anvende den i praksis.

Læs mere om vores arbejde med vedligeholdelsesplaner og budgetter her.

Flyttesyn
Når lejeren flytter til eller fra din ejendom, tilbyder vi at udføre flyttesyn. Et indflytningssyn sikrer, at ejer og lejer er enige om lejlighedens stand, før lejeren flytter ind.
Fraflytningssynet fastslår, om lejligheden bliver afleveret som aftalt i kontrakten. Du er godt sikret juridisk ved at lade CEJ registrere lejlighedens stand ved lejemålets start og ophør. Du slipper for ubehagelige diskussioner med lejer om ansvar og priser, hvis lejemålet er misligholdt eller ikke vedligeholdt iht. lejekontrakten i lejeperioden.

Byggesager

CEJ er din kompetente tekniske rådgiver, når din ejendom skal vedligeholdes eller forbedres. Vi rådgiver om løsningen og kommer gerne med alternative forslag til at optimere driften, indføre ”grønne tiltag” m.m., så processen er optimeret fra starten.
Vi finder også de helt rigtige håndværkere og fører tilsyn med arbejdet fra start til slut. Du kommer i mål til tiden, inden for budgettet og får udført et stykke arbejde af høj kvalitet.

 • Byggeledelse, tilsyn og renovering
 • Bygherrerådgivning
Læs mere

Byggeledelse, tilsyn og renovering
CEJ’s tekniske afdeling har stor erfaring i at føre tilsyn med ejendomme og lede bygge- og renoveringsarbejde på de ejendomme, som vi administrerer. I den tekniske afdeling har alle medarbejdere byggetekniske uddannelser og mange års erfaring med det praktiske arbejde. Så vi kan styre håndværkerne på dine vegne og få det bedst mulige resultat.

Eksempler på konkrete renoveringsopgaver er:

 • Hovedtrapper
 • Vinduer og facader
 • Faldstammer og rør
 • Kloakrenovering
 • Varmeanlæg og installationer
 • Udskiftning af tag og vinduer m.m.
 • Ombygning af varmeanlæg, damp/fjernvarme/gas
 • Indretning af erhvervslejemål
 • Generel modernisering af boliger


Bygherrerådgivning
Når du vil renovere eller forbedre din ejendom, har du brug for CEJ’s tekniske afdeling som rådgiver. Vi kan fra projektets start gøre dine visioner konkrete og sætte tal og tid på opgaven, så den kan føres sikkert ud i livet. Vi bidrager med gode ideer og udfordrer løsningerne, så du bruger færre ressourcer og samtidig får det bedst muligt resultat.
Eksempler på vores bygherrerådgivning er:

 • Idéoplæg ved større ombygninger
 • Opsætning af altaner
 • Udvikling af tagboliger
 • Udvikling og håndtering af udbud på ingeniør- og arkitektbistand
Juridisk hjælp

Ejendomsadministration og jura hænger tæt sammen. Vores erfarne eksperter rådgiver dig dagligt i alle relevante emner inden for ejendomsjura.

 • Rådgivning inden for bolig- og erhvervslejelov
 • Udarbejdelse og kontrol af bolig- og erhvervslejekontrakter
 • Udarbejdelse og kontrol af ansættelseskontrakter på ejendomsfunktionærer
 • Dirigenthverv, generalforsamlinger
 • Andre foreningsretslige spørgsmål
 • Behandling af sager ved Huslejenævnet
Læs mere

 

Vedtægter, lejelov, tvister, kontrakter med leverandører. Vi rådgiver om det hele og mere til, når du er kunde hos os. Hos CEJ møder du nogle af Danmarks mest erfarne jurister inden for feltet. Vi følger udviklingen tæt og er altid opdaterede på de seneste regler og paragraffer på området.

Hos CEJ får du specialviden og juridisk rådgivning, der beskytter dine interesser og din ejendoms værdi.
Vil du vide mere om, hvordan vi ordner paragrafferne, skal du bare ringe på 33 33 82 82

Så nemt er det at skifte til CEJ

Opsig din nuværende administrationsaftale og indgå en ny med os, så klarer vi resten. Start et værdifuldt samarbejde i dag.

Skift til CEJ

Ring mig op

Vi kan altid træffes på 33 33 82 82 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Kontakt