Kontakt os

Hvor bæredyg­tige er I?

CEJs ESG-screening afdækker udfordringer og potentialer på jeres ejendomme – og sætter fokus på, hvor der kan optimeres i forhold til de målsætninger, I har sat op.

ESG-screeningen er CEJs værktøj, som kan lægges til grund for handlingsplaner og prioriteringer, når det gælder hele ESG-spektret. Det kræver naturligvis en indsats at udarbejde sådan en screening, men for at give en forsmag, kan I prøve en mini-screening, her. Det er selvfølgelig kun en overfladisk øvelse, men måske kan den alligevel vække nogle tanker?

Start din ESG mini-screening her

Tak fordi, du har lyst til at deltage. Her følger 10 hurtige spørgsmål, som en helt indledende forsmag på den rigtige ESG-screening. Det tager kun 5 minutter.

Den rigtige version vil tage betragteligt længere at udarbejde, så tag vurderingen her med største forbehold.

Elforbrug

Gennem måling og sammenligninger over tid optimerer vi elforbrug og reducerer, hvor det er muligt, gennem fx produktvalg, styring og overvågning af forbrug.
[Angiv på en skala fra 1-5, hvor 1 = helt uenig, og 5 = helt enig]

Varme

Vi måler og følger vores varmeforbrug og reducerer, hvor det er muligt, gennem fx isolering, nye vinduer, CTS styrede installationer og energiovervågning.
[Angiv på en skala fra 1-5, hvor 1 = helt uenig, og 5 = helt enig]

Selvforsyning

Vi udnytter seneste teknologiske løsninger i forbindelse med vedvarende energikilder, fx solceller og varmepumper.
[Angiv på en skala fra 1-5, hvor 1 = helt uenig, og 5 = helt enig]

Affald

Vi opsamler data om affald og optimerer i forhold til minimering, affaldssortering, genbrug og genanvendelse.
[Angiv på en skala fra 1-5, hvor 1 = helt uenig, og 5 = helt enig]

Klima

Vi er optimeret i forhold til fremtidige trusler, når det gælder klimaforandringer fx skybrud, oversvømmelse, storm etc.

Vandforbrug

Vi måler på vores vandforbrug og arbejder løbende på reduktion fx gennem genanvendelse af regnvand.
[Angiv på en skala fra 1-5, hvor 1 = helt uenig, og 5 = helt enig]

Biodiversitet

Vi har konkrete planer for opretholdelse af økosystemer og biodiversitet, så vi sikrer et sundt dyreliv i fremtiden, fx vild natur og grønne tage.
[Angiv på en skala fra 1-5, hvor 1 = helt uenig, og 5 = helt enig]

Socialt

Vi prioriteter det sociale element med plads til både børn og voksne - fx i form af fællesrum, legeplads etc.
[Angiv på en skala fra 1-5, hvor 1 = helt uenig, og 5 = helt enig]

Ombygning og vedligeholdelse

Vores ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder er baseret på renovering i stedet for nedrivning og nybyggeri.
[Angiv på en skala fra 1-5, hvor 1 = helt uenig, og 5 = helt enig]

Arbejdsmiljø

Vi er sikre på, at der ikke optræder nogle former for miljøskadelige stoffer, som fx asbest og tungmetaller, nogle steder.
[Angiv på en skala fra 1-5, hvor 1 = helt uenig, og 5 = helt enig]

 

 

 

Udfyld venligst formularen inden du klikker SEND, så vi kan sende dig resultatet og vores umiddelbare vurdering.

Fulde navn
Virksomhed
E-mail adresse

Få et tilbud